Bảng giá sửa chữa Apple wacht, Iphone & Ipad

Thương hiệu: Đang cập nhật  |  Tình trạng: Hết hàng
Liên hệ
THAY THẾ MÀN HÌNH IPHONE 6Plus: 900K 6s     : 750K 6S Plus: 950k 7G: 750k 8G: 750k 8 Plus DTP, C3F: 1.250K XR zin ép: 900k X-Xs zin ép: 1850k Xs Max zin ép: 2800k 11 zin ép: 1600k 11 Pro zin ép: 2.200k 11 Pro Max zin ép: 3200k 12 mini...
Hotline:0817726677

THAY THẾ MÀN HÌNH IPHONE

6Plus: 900K
6s     : 750K
6S Plus: 950k
7G: 750k
8G: 750k
8 Plus DTP, C3F: 1.250K
XR zin ép: 900k
X-Xs zin ép: 1850k
Xs Max zin ép: 2800k
11 zin ép: 1600k
11 Pro zin ép: 2.200k
11 Pro Max zin ép: 3200k
12 mini bóc máy: 3900k
12-12pro bóc máy: 3800k
12 Promax bóc máy: 6500k
13 mini bóc máy: 4300k
13 bóc máy: 5200k
13pro bóc máy: 7900k
13promax bóc máy: 9500k
14 bóc máy: 5500k
14Pro bóc máy: 7500k
14promax bóc máy: 9200k

THAY MÀN HÌNH IPAD

ipad mini 4-5 zin ép: 2500k
ipad Air1/Gen5 bóc máy: 1700k
ipad Gen 6: 2500k
ipad 10.2 gen 7-8-9-10 bóc máy: 2600k
ipad Air 3 zin ép: 3500k
ipad Air 4-5 zin ép: 3000k
ipad pro 9.7 zin ép: 2800k
ipad pro 10.5 zin ép: 3800k
ipad 11inch 2018-2020 zin ép: 4200k
ipad 11inch M1 zin ép: 4500k
ipad 12.9 2015 zin ép: 4500k
ipad 12.9 2018-2020 zin ép:  4000k
ipad 12.9 M1 bóc máy: 9650k

    Bảng giá ép kính
  iphone
6G -> 8plus: 380k
iphone X/Xs/Xr kính: 650k - Cảm : 800k
Xs Max kính: 700k - Cảm : 950k
11 kính: 650k - Cảm: 950k bao sàn ic
11 Pro kính: 650k - Cảm:980k bao sàn ic
11 Pro Max Kính: 750k - Cảm: 1.150 bao sàn ic
Kính 12mini: 750k
Kính 12-12pro: 850k
Kính 12promax: 950k
Kính 13mini: 800k
Kính 13-13pro: 900k
Kính 13promax: 1200k
Kính 14mini: 900k
Kính 14-14pro: 1200k
Kính 14plus-14promax: 1400k
Cảm ứng 12, 13, 14 seri: Call

Thay kính - cảm ứng APPLE WATCH
     Seri   Size           Ép kính            Ép cảm ứng
1     38/42                  750k                   1000k
2/  3  38/42    .......                                1300k
4     40/44                   800k                  1300k
5  /SE  40/44             950k                   1400k
6    40/44                  1100k                  1600k
7      41/45                 1500k                 Call


Thay kính - cảm ứng ipad

ipad Mini 4 Kính 700k - Cảm ứng 950k
ipad Mini 5 Kính 700k - Cảm ứng 1050k
ipad mini 6 Kính 950 -  cảm ứng 1500k
ipad Air 2 kính 800k - Cảm ứng 1150k
ipad Air 3 kính 950k  - Cảm ứng 1450k
ipad Air 4-5 kính 950k - Cảm ứng: 1500k
ipad pro 9.7 Kính 850k - Cảm ứng 1250k
ipad pro 10.5 Kính 950k - cảm ứng 1350k
 ipad pro 12.9 Gen 1 kính 1300k - Cảm ứng 1700k
ipad pro 12.9 Gen 2 2017 Kính 1400k - cảm ứng 1900k
ipad pro 12.9 Gen 3 2018-2020 Kính 1200k - cảm ứng 1950k
ipad pro 11inch 2018 - 2020 Kính 1250k - cảm ứng 19500k
ipad pro M1 11inch Kính 1200k - cảm ứng 1950k
ipad pro M1 12.9inch Kính 1300k - cảm ứng 1950k


 Bảng Giá Thay PIN & Cell Pin, 

THAY PIN:

IPHONE 6,6S: 280K

IPHONE 7 8 320K

IPHONE 6P, 6SP 380K

IPHONE 7P, 8P 450K

THAY CELL:

Xs: 700k
Xs Max: 850k
11 seri: 950k
12 seri: 1200k
13 seri: 1400k
14 seri: 1700k

Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây